Stěhování strojů

Technický rozsah

 • převzetí výrobní technologie v provozu
 • odpojení od všech médií a VN elektriky
 • kompletní demontáž stroje
 • naložení stroje
 • transfer stroje po výrobním závodě
 • transport stroje po veřejných komunikacích
 • plánování optimálních tras
 • transportní povolení
 • statické posudky mostů a jiných konstrukcí
 • doprovody BF3
 • zajištění policejních doprovodů
 • složení stroje
 • umístění stroje na pozici dle požadavku zákazníka
 • kompletní montáž stroje
 • zaměření, nivelace, ukotvení stroje
 • připojení všech médií a VN elektriky
 • uvedení stroje do provozu
 • zhotovení předávacího protokolu včetně legislativních revizí
 • zajišťujeme také s našimi obchodními partnery železniční, říční a zámořskou lodní přepravu.
DSC0456
P1040229
Stehovani-stroju2
P1050079
P1050104
DSC0327