Servis řídících systémů modernizace a výroba technologických celků

Servis

 • řídících systémů Siemens Simatic řady S5,S7
 • slaboproudých rozvodů
 • rozvodů NN a VN
 • průmyslových strojů a zařízení

Údržba

 • slaboproudých rozvodů
 • rozvodů NN a VN
 • průmyslových strojů a zařízení
 • projektové dokumentace uživatele v aktuálním stavu
 • zabezpečujeme a zdokumentujeme veškeré preventivní prohlídky na technologiích s různou časovou frekvencí
 • následně zpracujeme výsledky a zahrneme je do plánu oprav

Inovace

 • modernizace a výroba technologických celků
 • vytvoření nových funkčních celků
 • upravujeme zařízení nebo řídící software dle individuálních požadavků zákazníka
 • na výrobně technologických celcích provádíme buď kompletní nebo částečnou výměnu elektrických rozvodů

Revize

 • zpracování projektové dokumentace do digitální a tištěné formy
 • vypracování a aktualizaci protokolů o určení vnějších vlivů
 • zpracování a zajišťování plnění plánu revizí NN a VN
 • revize elektro zařízení NN a VN, periodické prohlídky a revize transformátorů
 • prohlídky přenosných spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 331610 a zaevidování nových spotřebičů
 • vypracování "Stanovení rizik na pracovních strojích" ve smyslu platných směrnic

Náhradní díly

 • Zajistíme dodávky náhradních dílů - senzory, prvky PLC, zdroje, kabeláž, apod.
 
krauss-maffei-km175-700c2-injection-moulding-machine-p6112508920
karta
krauss-maffei-450-2700-c3-injection-moulding-machine-p610140357
servis-ridicich-systemu-4
servis-ridicich-systemu-2
servis-ridicich-systemu-1