Nedestruktivní zkoušky materiálů ultrazvukem

Technický rozsah

 • provádíme nedestruktivní zkoušení materiálů ultrazvukem
 • prediktivní údržba technologií tím odhalí možné vnitřní vady
 • možné materiálové vady se dají monitorovat zda jejich rozsah je setrvalí nebo se zvětšuje
 • ultrazvukové vlny se šíří v kovech snadno bez velkých ztrát
 • jsou to krátké vlny lidským uchem neslyšitelné o frekvenci 20 kHz až 10 MHz
 • vlny se šíří přímočaře při přechodu z jednoho prostředí do druhého se na jejich rozhraní odrážejí a lámou
 • tyto přechody se na grafu monitoru projeví změnou křivky
 • každé měření se ukládá s identifikačními údaji
 • jednotlivá měření se dají porovnat tím je možné zjistit zda se vnitřní vada nebo trhlina namáhané součásti zvětšuje
 • pro zkoušení ultrazvukem se nejčastěji používá metoda odrazová

Použití

 • sloupy vstřikovacích a licích lisů
 • čepy a táhla kloubových uzavíracích mechanizmů
 • ocelové a litinové konstrukce strojů
 • hydraulické a pneumatické válce a pístní tyče
 • rotory turbín a generátorů
 • kolejnice
 • osy kolejových vozidel
 • sváry
20170629132106
20170710132623
P1
20170629133330
S2
P2